Ako pracujeme

Prečo s nami spolupracovať exkluzívne?

Exkluzívna spolupráca nás motivuje urobiť pre Vašu spokojnosť maximum a otvára nám priestor pre vynakladanie väčších finančných nákladov pri príprave a prezentácii Vašej nehnuteľnosti, čím je predaj efektívnejší. Pri využití vhodne zvolených marketingových aktivít sa zvyšuje dosah na kupujúcich a aplikovaním správnej obchodnej a marketingovej stratégie sa vytvorí základ pre dopyt potenciálnych vážnych záujemcov po nej. Exkluzívna spolupráca umožňuje maximalizovať predajný potenciál Vašej nehnuteľnosti za čo najvyššiu cenu a tým udržiava stabilnú hodnotu Vašej nehnuteľnosti pri jej predaji.

Profesionálna prezentácia tiež zabezpečí, že exkluzívna ponuka Vašej nehnuteľnosti pôsobí dôveryhodnejšie a zvýši záujem o takúto ponuku na trhu.
Tento spôsob spolupráce Vám zabezpečuje maximálnu starostlivosť a osobný prístup k Vám a k Vašej nehnuteľnosti.

Pretože Vám chceme ponúknuť len tú najvyššiu kvalitu, vnímame skutočný prínos pre Vás práve v podobe exkluzívnej spolupráce.

Spolu úspešne a dlhodobo

 • Naši klienti sú našou motiváciou a našou hnacou silou. Rešpektujeme ich potreby, spoločne hľadáme individuálne, efektívne a zodpovedné riešenia. Veríme v dlhodobé obchodné partnerstvá a vytváranie nových štandardov na realitnom trhu.

 

 • Našu kvalitu garantujeme naším menom, ktoré za obdobie nášho pôsobenia v advokácii vytvorilo stabilnú a renomovanú obchodnú značku.

Vždy spolupracujeme len s ľuďmi, za ktorých odbornosť a kvalitu práce sa vieme osobne zaručiť.

Sprievodca predajom nehnuteľností
 • s vlastníkom nehnuteľnosti si naplánujeme bezplatnú úvodnú konzultáciu a preberieme detaily predaja,
 • preveríme právny stav nehnuteľnosti a prispôsobíme tomu harmonogram predajného procesu,   
 • po obhliadke nehnuteľnosti pripravíme analýzu aktuálnych cien na trhu, ocenenie ponúkanej nehnuteľnosti s návrhom predajnej ceny, prípadne posúdenie výnosovosti, 
 • podpis sprostredkovateľskej zmluvy je pre pokračovanie našej činnosti kľúčový, preto venujeme dostatočný priestor rokovaniu s klientom o zmluvných podmienkach a výhodách exkluzívnej a neexkluzívnej spolupráce a s tým spojený aj rozsah doplnkových služieb vizuálnej a reklamnej prezentácie nehnuteľnosti (ako napr. home staging, pôdorys, videoprezentácia, 3D obhliadka, virtuálny staging a pod.).
 • nastavíme klientovi najefektívnejšiu predajnú a marketingovú stratégiu podľa výberu typu spolupráce,
 • odporučíme Vám praktické úpravy nehnuteľnosti na zvýšenie ich predajného potenciálu pred vyhotovením vizuálnej prezentácie nehnuteľnosti a pred realizovaním obhliadok, 
 • vyhotovíme profesionálne fotografie (prípadne 3D obhliadky a videoprezentácie), 
 • vytvoríme pútavý popis ponuky, komunikujeme ponuku v rámci okruhu našich registrovaných potenciálnych kupujúcich a následne koordinujeme zabezpečenie inzercie na najväčších realitných portáloch.
 • pripravíme marketingové materiály k nehnuteľnosti pre záujemcov, 
 • komunikujeme so záujemcami a organizujeme  obhliadky nehnuteľnosti, 
 • priebežne hodnotíme ponuky a obratom informujeme o nich klienta,
 • poskytujeme podporu a konzultácie klientovi o priebehu predaja, vývoji trhu alebo o rokovaní o kúpnej cene.
 • pomôžeme pri vypracovaní znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty alebo posudku na posúdenie technického stavu nehnuteľnosti, 
 • rokujeme so záujemcami,  ich právnymi zástupcami a hypotekárnymi špecialistami, 
 • zabezpečíme komplexný právny servis vrátane prípravy zmluvnej dokumentácie (rezervačná zmluva, zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, kúpna zmluva) advokátskou kanceláriou, vrátane ich pripomienkovania, revízie úverových a záložných zmlúv, úpravy podmienok notárskej úschovy alebo vinkulácie kúpnej ceny v banke,   autorizácie kúpnej zmluvy a fyzického alebo elektronického podania návrhu na vklad vlastníckeho práva),
 • zabezpečíme protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti a dohliadneme nad dotiahnutím všetkých detailov, 
 • zabezpečíme popredajný servis klientovi aj kupujúcemu.
Kontaktujte nás

Reality s profesionálmi

Napíšte nám

Zavolajte nám

+421 911 114 624

+421 902 898 985

Mail

reality@realitysopko.sk

kancelária

Paulínska 7523/24, 917 01 Trnava

Slovensko

Kedy nás zastihnete

 • Pondelok 8:00 - 16:00
 • Utorok 8:00 - 16:00
 • Streda 8:00 - 16:00
 • Štvrtok 8:00 - 16:00
 • Piatok 8:00 - 16:00