Kúpa

Radi Vás budeme sprevádzať celý procesom hľadania a kúpy vysnívanej nehnuteľnosti.

Agent kupujúceho

Sprievodca kúpou nehnuteľností
 • bezplatné úvodné stretnutie a konzultácia s definovaním kritérií výberu,  
 • uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy
 • prieskum trhu a selekcia najvhodnejšej dostupnej ponuky po uzatvorení sprostredkovateľskej zmluvy, 
 • poradenstvo a konzultácie ohľadom výberu najvhodnejšej nehnuteľnosti, 
 • analýza aktuálnych cien na trhu, ocenenie nehnuteľnosti s návrhom kúpnej ceny, prípadne posúdenie výnosovosti, 
 • organizácia a koordinácia obhliadky nehnuteľnosti, 
 • revízia podkladov k nehnuteľnosti vrátane previerky právneho stavu nehnuteľnosti, 
 • podpora a konzultácie s kupujúcim o priebehu predaja, vývoji trhu a o úprave ceny, 
 • pomoc pri vypracovaní znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti alebo posudku na posúdenie technického stavu nehnuteľnosti, 
 • rokovanie s predávajúcim, právnymi zástupcami, hypotekárnymi špecialistami, 
 • komplexný právny servis vrátane prípravy zmluvnej dokumentácie (rezervačná zmluva, zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, kúpna zmluva) advokátskou kanceláriou, vrátane ich pripomienkovania, revízie úverových a záložných zmlúv, úpravy podmienok notárskej úschovy alebo vinkulácie kúpnej ceny v banke,  autorizácie kúpnej zmluvy a fyzického alebo elektronického podania návrhu na vklad vlastníckeho práva,  
 • zabezpečíme protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti a dohliadneme nad dotiahnutím všetkých detailov, 
 • zabezpečíme popredajný servis.
Radi by ste vedeli viac alebo máte záujem o iné služby? Neváhajte nás kontaktovať.

Odborné znalosti a skúsenosti - kvalitné výsledky pre Vás

Kontaktujte nás

Reality s profesionálmi

Napíšte nám

Zavolajte nám

+421 911 114 624

+421 902 898 985

Mail

reality@realitysopko.sk

kancelária

Paulínska 7523/24, 917 01 Trnava

Slovensko

Kedy nás zastihnete

 • Pondelok 8:00 - 16:00
 • Utorok 8:00 - 16:00
 • Streda 8:00 - 16:00
 • Štvrtok 8:00 - 16:00
 • Piatok 8:00 - 16:00